במהלך העשורים בצענו למעלה מ 130 אבחונים למערכות פיננסיות בקיבוצים ותאגידים שונים. עבודת הנה"ח, במיוחד בארגונים גדולים, דורשת לוחות זמנים צפופים וזמני הגשה חודשיים קבועים מראש. לחץ העבודה, בשילוב לעיתים עם קיבעון מחשבתי והעדר התאמה לדרישות השוק המשתנות והיכולות הטכנולוגיות המתפתחות, יוצר הנה"ח מיושנת, מסורבלת, עם המון עבודה ידנית וכפועל יוצא – יקרה.

באחדות ישראל אנו מיומנים בסקירת מערכות והצפה של כל הנקודות הדורשות שיפור המיושמות בדו"ח חד וברור.

אבחון מחלקת הנהלת חשבונות

מיפוי וסקירה מקצועית בלתי תלויה

 • תיאור מצב קיים
 • הגדרת התפקיד ומסגרת אחריות פרטנית
 • אבחון תרבות הקלט
 • אבחון הקשרים והממשקים השגרתיים
 • בדיקת הדוחות והדיווחים השונים
 • אבחון עלויות מחלקה
 • המלצות לשיפור

דו"ח המלצות לפי נושאים

בסוף האבחון מחולקות ההמלצות לפי הנושאים השונים כשלדו"ח מצורפת טבלת ביצוע המסקנות כולל לוחות זמנים לביצוע.

בשל נסיונה הרחב במגזר ההתישבותי, אנו יודעים להשוות את הנהלות החשבונות האחת לשנייה מבחינת סדרי הגודל והעלויות הרלוונטיות (BENCHMARK)

שדרוג המחלקה וניהול המערך

שיפור הרמה המקצועית והקטנת עלויות עבור הארגון

 • בניית ממשקים ואפליקציות ממערכות נלוות לתוך מערכות קיימות
 • הקמה, הטמעה וניהול של מערכות דיווח תומכות החלטה
 • הקמת מערכת לוגיסטית וביצוע קישור למערכת פיננסית ותמחירית
 • מתן ייעוץ חשבונאי וכלכלי למחלקת הכספים ומחלקות נוספות
 • קבלת אחריות שוטפת על המערכת הפיננסית
 • חשבות ניהולית, הנהלת חשבונות, חשבות שכר, תמחיר
 • תקציב ובקרה תקציבית
 • בקרה פנימית, קשר רציף עם רו"ח מבקר וגופים אחרים
 • מערך דוחות השוואתים במגוון מגזרים ייעודיים
שנות ניסיון
לקוחות מרוצים
עובדים. בשבילך

אחדות ישראל ביצעה עד היום למעלה ממאה שלושים אבחונים שונים לקיבוצים ברחבי ישראל. החברה פתחה מתודה מובילה לאבחון מקצועי הסוקר את המצב הקיים, את הצוות ויכולותיו, את רמת הממשקים במערכת והאוטומציה, את השליטה בתוכנות השונות, אספקת הנתונים למנהלים השונים, איכויות הרישום החשבונאי וכדומה.