ניהול מערך חשבונאי עבור מגזר ההתיישבות ותאגידים חקלאיים

אחריות שוטפת

קבלת אחריות שוטפת על המערכת החשבונאית של הקיבוץ או התאגיד

מערכות תגמול

מערכות תגמול (שכר) קיבוציות

מערכת דיווח

מערכת דיווח לקיבוץ מסורתי ולקיבוץ מתחדש

כלל ענפי הקיבוץ

מערכת דיווח לכלל ענפי הקיבוץ

שיפור מקצועית

שיפור הרמה המקצועית והקטנת עלויות עבור הארגון

ממשקים ואפליקציות

בניית ממשקים ואפליקציות ממערכות נלוות לתוך מערכות קיימות

מערכת לוגיסטית

הקמת מערכת לוגיסטית וביצוע קישור למערכת הפיננסית והתמחירית

תמחיר מפורט

תמחיר מפורט לפעילויות חקלאיות מורכבות כגון גד"שים, מטעים ותיירות

תקציב

תקציב ובקרה תקציבית

בקרה פנימית

בקרה פנימית, קשר רציף עם רו"ח מבקר וגופים אחרים