מערך חשבונאי
תיירות והארחה

הקמת ממשקים אוטומטיים

הקמת ממשקים אוטומטיים בין תוכנות הניהול המשמשות את תאגידי התיירות לספרי הנה"ח של התאגיד

הקמת בסיס נתונים חשבונאי

הקמת בסיס נתונים חשבונאי אשר יאפשר ניתוח כלכלי לפעילות התיירות כגון שעורי תפוסה, רווחיות לחדר, רווחיות לאגפים שונים בפעילות התיירות, ניתוח עלות לענף המזון, המשקאות ועוד

יצירת נהלי רישום ובקרה

יצירת נהלי רישום ובקרה לכל התנהלות המזומן בתאגיד